Flotilová firemní plavba

Flotilová firemní plavba

Flotilová plavba je společná plavba většího počtu lodí, cílem je společný zážitek a bezproblémová plavba celé flotily. Na rozdíl od regaty si při flotilové firemní plavbě můžeme dovolit poměrně velkou svobodu a volnost. Můžeme reagovat na počasí, na přání zůstat na hezkém místě, nebo třeba změnit plán a zakotvit v přístavním městečku.

Kapitán každé lodi zodpovídá za bezpečnost plavby, řeší vše ve vztahu k samotné plavbě a komunikuje s kapitány ostatních lodí a se šéfem celé flotily. Při flotilové plavbě je důležitá komunikace a koordinace všech posádek. Umíme realizovat i velké flotilové plavby, a to vždy tak, aby plavba znamenala pro každého účastníka zážitek na celý život.