O nás

Dovolená na jachtě či plachetnici představuje dobrodružství a zážitek z objevování. Na lodi se dostanete do bezprostředního kontaktu s živly, přírodou, mořem a mořskou faunou. Poznáte romantické ostrovy, starobylé přístavy, úžasné zátoky i kouzelné západy slunce. Plavba na lodi přináší jedinečný pocit svobody. Na noc zakotvíme v poklidné romantické zátoce, vykoupeme se na nádherné pláži, kterou budeme mít sami pro sebe, a se sklenkou vína si vychutnáme působivý západ slunce. Na plachetnici či dokonce komfortnější katamarán můžete vyrazit, i když nemáte žádnou předchozí zkušenost.

Zajistíme vám loď podle vašeho přání do destinace, kde chcete strávit dovolenou nebo třeba firemní akci.

Zajistíme vám zkušeného profesionálního kapitána, který se postará o řízení lodě. A také, když budete chtít, vás naučí ji ovládat.

Zajistíme vám veškerý program na moři i na souši (od výletů a výprav po ostrovech až po výběr skvělých restaurací nebo míst, kam turista obvykle nemá šanci se dostat).

Pokud se chcete vydat na plavbu sami nebo ve dvojici, nabízíme i zájezdy s konkrétními termíny do daných destinací.

Na českém trhu působíme od roku 1994, od roku 2006 pod značkou Inspira. Máme mnohaleté zkušenosti s realizací firemních zájezdů na zakázku. Těší nás, že našimi klienty jsou významné nadnárodní i české firmy, zejména v oblasti finančního sektoru, pojišťovnictví, informačních technologií, automobilového průmyslu a dalších odvětví. Naše služby zahrnují kompletní servis – od důkladné analýzy potřeb přes navržení destinace až po profesionální a detailně připravené realizace akce. Naši průvodci jsou zkušení profesionálové. Mají organizační, komunikační i jazykové dovednosti a perfektní znalosti konkrétní destinace. Mnozí v ní dlouhodobě či trvale žijí nebo zde delší čas pobývali, takže dokáží zprostředkovat pohled na kulturu a mentalitu dané země naším pohledem a způsobem uvažování.

Pokud si vyberete některý z netradičních programů, například plavbu na jachtě, sportovní program nebo cestu se zaměřením na teambuilding, budou do realizačního týmu patřit také specialisté na dané aktivity. Jsou to profesionálové, do jejichž rukou se můžete bez obav svěřit. Organizujeme firemní zájezdy do celého světa, připravené na míru. Nabízíme širokou škálu zájezdů, od poznávacích po dobrodružné. V naší nabídce samozřejmě nechybí i luxusní cesty.

Dobře rozumíme současným firemním požadavkům i obchodnímu prostředí. Pomůžeme vám už při formování vašich představ. Začleňte nás do svého plánování hned v počátku!

Petr Hlubuček

ing. Petr Hlubuček

Majitel

Zobrazit více
Helena Křenková

Helena Křenková

Inspira sailing

Zobrazit více

Naši kapitáni

Naši kapitáni nejsou jen „řidiči“. Kapitána Vám bude i průvodcem, mentorem, instruktorem a osobou, na kterou se můžete kdykoli se vším obrátit.

Naši kapitáni, jsou velitelé jachet námořní plavby s kvalifikací Offshore – velitel jachty mořské plavby.Všichni jsou skutečnými profesionály, kteří jsou mnohokrát prověřeni v náročných podmínkách jak na moři, tak i na souši. Jsou to muži, kteří jsou na lodi vždy pro vás a jejich práce nekončí zakotvením lodi. Vypraví se s vámi na výlet či túru po ostrovech, zařídí program podle vašich představ, doporučí vám skvělé hospůdky a také vás třeba vezmou k domorodcům a ukáží skutečný život v daném místě.

Na začátku plavby vás naučí všem potřebným dovednostem od navigace, přes používání plachet, trimu, refování, až po věci praktické, jako je vaření při plavbě. Samozřejmě, pokud budete chtít. Všichni mají velké zkušenosti  s vedením týmu a prací se skupinou a jsou zodpovědní za bezpečný průběh jakékoli akce a expedice. Hlavní přidanou hodnotou našich kapitánů je, že nadstandard považují za standard.

Samozřejmě může také být, že si chcete užít pohodu a komfort na moři.Budete s rodinou nebo s přáteli a budete se chtít koupat se v opuštěných zátokách, šnorchlovat a potápět se v tyrkysovém moři. Třeba i chytat ryby a jezdit na paddleboardu. Nebudete se ale chtít o nic starat, během plavby si dáte skleničku vína a večer zajdete do příjemné hospůdky na grilované chobotnice nebo ryby. I tak může samozřejmě vypadat vaše plavba. Kapitán potom zajistí plavbu i další program podle vašeho přání. Záleží jen na vás.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Inspira s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4, IČ: 61458821 podává tyto , níže uvedené informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků.

Níže uvedení informace o zpracování osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti se řídí platnými právními předpisy: nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, zákonem. 1O1/2000 Sb, zákonem č.480/2004 Sb

Správce Vašich osobních údajů

 • Správcem osobních údajů GDPR  je: INSPIRA s.r.o., IČO: 61458821, DIČ: CZ61458821, sídlem Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 – Chodov
 • Kontaktní údaje správce jsou:
  INSPIRA s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4, 
  email: info@inspira-group.cz telefon: +420 255 701 361, +420 603 155 884

Osobní údaje, které zpracováváme

 • S osobními údaji pracujeme takovým způsobem, abychom vám mohli dokázali nabízet a poskytovat naše služby a zároveň musíme dodržet povinnosti vyplývající ze zákona.

Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.
Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

a) Základní identifikační údaje:Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s Inspirou uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud podnikáte obchodní název, IČO a sídlo firmy.

b) Kontaktní údaje: Mezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

c) Fakturační údaje: Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

d) Údaje pro zprostředkování víz: V případě, že žádáte Inspiru o zprostředkování udělení víz u příslušných zastupitelských úřadů, předáváte k uzavření a ke splnění takové smlouvy o zprostředkování ke zpracovávání základní identifikační a kontaktní údaje. Dále poskytujete ke zpracovávání údaje, informace a dokumenty v rozsahu stanovené zastupitelskými úřady příslušných zemí, obsažené v jednotlivých žádostech a formulářích příslušných úřadů nebo formulářích Inspiry zpracovaných v souladu s požadavky zastupitelských úřadů příslušných zemí (těmi mohou být například fotografie, rodné příjmení, jména a příjmení rodičů, informace o zdravotním stavu, o zaměstnání, Vašich cestách, podnikání, příp. další požadované doklady).

e) Fotografie a videozáznamy: V případě, že k tomu zákazník vysloví předchozí výslovný souhlas, je Inspira oprávněna z jeho pobytu a čerpání služeb pořizovat fotografie a videozáznamy během čerpání služeb a následně je použít za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů. Obdobně je tomu tak, pokud zákazník předá Inspiře vlastní fotografie a videozáznamy.

f) Údaje pro potřeby marketingu: Na základě vámi uděleného souhlasu s odběrem newsletteru e-mail, případně pokud Vy sami následně vyplníte jméno, příjmení, telefon.

g) Cookies: Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách využíváme tyto soubory cookie: IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet), operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení, prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení, adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracovávání)

a) Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V takovém případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný:

 • pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky ke zpracování rezervace služeb poskytovaných Inspirou
 • žádosti/poptávky ke zprostředkování služeb
 • pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění

Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci služeb vč. jejich změn. V případě smluv o zprostředkování udělení víz pak o všechny údaje uvedené v žádostech a formulářích a v přiložených dokumentech/dokladech nutných pro udělení víz dle požadavků příslušných zastupitelských úřadů dle platných právních předpisů daného státu. 
Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi Správce jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

b) Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti
Po ukončení Vaší smlouvy Inspira uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

c) Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Po ukončení Vaší smlouvy je Správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem společnosti Inspira jako správce je:

 • informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty společnosti Inspira s.r.o., tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo
 • zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů
 • obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů

Zpracovávání osobních dat podmíněné Vaším výslovným souhlasem

Pokud jste dosud nebyl/a naším zákazníkem, ale máte zájem být informován o našich službách a udělíte nám k tomu výslovný souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných Inspirou a jejími partnery formou e-mailových zpráv (ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 
Za tímto účelem Inspira zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa (event. i jméno, příjmení a telefon, pokud jste tyto údaje sami vyplnili). Poskytnutý souhlas je zcela dobrovolný.

Pokud jste byl/a naším zákazníkem a vyslovil/a jste souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů během pobytu na zájezdu a čerpání služeb, nebo pokud jste poskytl/a takové fotografie a záznamy Inspiře, zpracovává Správce tyto fotografie a záznamy za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů, a to jak v katalozích či v jiných nabídkách služeb poskytovaných Inspirou v hmotné podobě, tak na webových stránkách Inspiry a Facebooku a propagačních materiálech. 
Poskytnutý souhlas je zcela dobrovolný a bez jeho udělení pořizovat fotografie a videozáznamy nebudeme.

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, s pořizováním a používáním Vašich fotografií a videozáznamů k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v odstavci I.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo skartuje.

 1. a) Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu
 • Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů Inspiry
 • Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů Inspiry po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak předpisy o účetnictví, daňovými předpisy apod.
 1. b) Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem
  Jestliže jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pouze pro účely marketingu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 10 let od udělení souhlasu nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním.
 2. Způsoby zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech Inspiry, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci Správce a pověřenými zpracovateli. Před předání Vašich osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány v Inspiře.

 1. Přístup k Vašim osobním údajům a jejich zabezpečení

Pro účely zpracování Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup Inspira a její zaměstnanci jako správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • poskytovatelům ubytování, leteckých a transferových služeb
 • našim a partnerským průvodcům
 • pojišťovnám
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery a s kterými máme uzavřeny smlouvy o mlčenlivosti o osobních údajích

Pokud jste si vybrali pro Váš zájezd destinaci mimo země Evropského hospodářského prostoru, Vaše osobní údaje budou v nutném rozsahu předány do této třetí země. Veškeré předávání osobních údajů do třetích zemí provádíme vždy při zachování ochrany Vašich osobních údajů a to pouze, pokud existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů v příslušné třetí zemi, nebo přijmeme vhodné záruky ochrany Vašich osobních údajů, o nichž Vás budeme na Vaši žádost informovat.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

VII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a průběžně aktualizovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní Správce na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jsou platné pro

všechny akce pořádané společností INSPIRA, s.r.o., IČ: 61458821, se sídlem Praha 4, Hvožďanská

2053/3, PSČ 148 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 28096 (dále jen „dodavatel“).

 1. Předmět smluvního vztahu

1.1. Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti Inspiry s.r.o. (dále jen „dodavatele“) a „zákazníka“ (ve smyslu účastníka zájezdu), nebo „odběratetele“ (ve smyslu společné smlouvy), kterou řeší konkrétní fyzická či právnická osoba) při prodeji:

 • kombinace služeb cestovního ruchu sestavené na základě konkrétního požadavku odběratele, (dále jen „akce“ nebo „zájezdu“)
 • vzdělávacího kurzu, teambuildingové, zábavné nebo obdobné akce, která má vzdělávací, relaxační, či sportovní charakter, sestavené na základě konkrétního požadavku odběratele, a jejíž program probíhá na území České republiky jakož i v zahraničí.

(dále jen „akce“)

1.2. Dodavatel realizuje akce resp. zájezdy přímým dodáním vlastních služeb nebo jejich zprostředkováním u jiných dodavatelů.

1.3. Pokud dodavatel realizuje služby prostřednictvím lokálních a jiných dodavatelů, řídí se dodavatel všeobecnými a obchodními podmínkami těchto subdodavatelů.

 1. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká uzavřením písemné smlouvy o zajištění služeb resp. cestovní smlouvy (dále jen „smlouva“).

2.2. Smlouva je rovněž uzavřena v okamžiku, kdy dodavatel potvrdí písemnou objednávku odběratele.

2.3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí.

2.3. Podpisem smlouvy dle článku 2.1. nebo zasláním písemné objednávky dle článku 2.2. odběratel stvrzuje, že se seznámil nejen se smlouvou, ale také s všeobecnými podmínkami a všemi dalšími součástmi smlouvy, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

 1. Cenové a platební podmínky

3.1. Ceny akce resp. zájezdu je uvedena ve smlouvě, veškeré ceny pro zájezdy v zahraničí jsou uvedeny včetně DPH. Ceny veškerých akcí realizovaných v České republice jsou uvedeny bez DPH.

3.2. Zákazník se zavazuje zaplatit dodavateli sjednanou cenu takto:

 • Do 7 dnů od podpisu smlouvy uhradit 60 % ceny akce. Pokud se tak nestane, má dodavatel právo odstoupit od smlouvy. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit dodavateli veškeré již vynaložené náklady a dále odstupné.
 • Doplatek do plné ceny akce uhradit tak, aby dodavatel obdržel celkovou úhradu akce resp. zájezdu včetně služeb, které nejsou uvedeny v ceně a které si zákazník objednal, nejpozději 60 dní před začátkem akce, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání úhrady na účet dodavatele. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit dodavateli veškeré již vynaložené náklady a dále odstupné.
 • V případě uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 60 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu již při uzavření smlouvy.
 • Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet dodavatel, resp. v den, kdy dodavatel finanční plnění obdrží.

3.3. Služby, které nejsou zahrnuty v ceně (např. pojištění léčebných výloh, vízum, aktivity nad rámec programu, nápoje, apod.) a které budou odběratelem požadovány a budou dodavatelem plněny, budou zahrnuty do konečného vyúčtování a zákazník se je zavazuje uhradit v okamžiku úhrady plné ceny zájezdu.

 1. Změna smlouvy

4.1. Je-li dodavatel nucen z objektivních důvodů před zahájením akce zásadně změnit podmínky smlouvy (např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě zájezdu nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost), navrhne zákazníkovi jejich změnu. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny akce, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí. Nesouhlasí-li odběratel se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení o změně. Neodstoupí-li od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou souhlasí. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nové akce nižší než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je dodavatel povinen tento rozdíl bez zbytečného odkladu odběrateli vrátit.

4.2. Dodavatel je oprávněn provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu akce, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně plánovaný program a služby dodržet. To platí obzvláště vyžaduje-li to bezpečnost účastníků. V takovém případě je dodavatel povinen zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo se blížící k původním podmínkám podle zaměření akce. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení se nepovažuje za změnu programu. Dodavatel neručí za plné dodržení programu zejména v případě vyšší moci, neodvratitelné události, které nemohl zabránit, jako jsou živelné katastrofy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úraz účastníka nebo vedoucího akce, apod. Dodavatel má v těchto situacích také právo na ukončení akce. V případě přerušení akce z důvodů vyšší moci je dodavatel povinen učinit veškerá opatření k dopravení účastníků zpět. Výše uvedené změny nejsou důvodem k odstoupení od smlouvy a nejsou ani důvodem k podání reklamace nebo finanční kompenzace.

4.3. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, nabídne mu dodavatel dle svých možností jiný zájezd v co nejbližším termínu a kvalitě, případně vhodný náhradní termín původně vybraného zájezdu. Pokud se dodavatel se zákazníkem dohodne na uzavření nové smlouvy, započítávají se platby provedené na základě původní smlouvy na platby podle nové smlouvy.

4.4. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo těchto služeb.

4.5. V případě, že si zákazník na základě vlastního přání zajišťuje vybrané služby k zájezdu sám (zejména letenky), činí tak i po souhlasu dodavatele na vlastní odpovědnost. Dodavatel nehradí žádné vícenáklady vzniklé zrušením zájezdu, změnou termínu zájezdu nebo úpravou programu, pokud k tomu dojde v souladu s článkem 10.2. a s článkem 9.

 1. Pasy a vízové povinnosti, podrobné informace

5.1. Pokud je to ke konání akce nutné, potom se zákazník zavazuje, že v době konání akce bude on a případně jím přihlášení zákazníci držitelem platného cestovního dokladu. Tento doklad musí splňovat mimo jiné i požadavky státu, do kterého účastník cestuje. Dále se zákazník zavazuje, že on a případně jím přihlášení účastníci budou dodržovat zejména pasové, celní, zdravotní, devizové a další právní předpisy navštíveného státu. Následky nesplnění těchto povinností nese zákazník.

5.2. Pokud je nutné zajistit do cestovního pasu vstupní víza do navštívených, sdělí dodavatel vhodným způsobem údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku v předaných materiálech se vztahují pouze na občany ČR, ostatním zákazníkům sdělí dodavatel tyto informace individuálně na jejich žádost. Pokud dodavatel v rámci konkrétní akce nebo jiné služby nabízí zajištění víz či jiných dokladů nezbytných k navštívení cílových zemí, vztahuje se tento závazek pouze na zákazníky cestující s českým pasem. Účastník zájezdu cestující s jiným než českým pasem je povinen si zajistit nezbytné pasové a vízové předpoklady pro navštívení cílových zemí samostatně.

5.3.  Detailní Informace o zájezdu budou upřesněny v materiálu „Podrobné informace“ , které dodavatel poskytne odběrateli nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. V případě uzavření smlouvy v době kratší než 30 dní před odjezdem zájezdu předá dodavatel Podrobné informace zákazníkovi již při uzavření smlouvy.

5.4. Pokud zákazník neobdrží „Podrobné informace“ 7 dní před odjezdem akce, zavazuje se neprodleně kontaktovat prodejce. V opačném případě se má za to, že zákazník Podrobné informace k zájezdu obdržel.

5.5. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v „Podrobných informacích“, především požadavky na vybavení. Dodavatel má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v „Podrobných informacích“ . V případě, že dojde k vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v „Podrobných informacích“ nebo smlouvy (resp. celého Smluvního rámce) odběratelem, nemá odběratel nárok na odstoupení od smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstranění vady zájezdu ani jiné plnění z tohoto důvodu.

 1. Pojištění

6.1. V ceně akce není zahrnuto pojištění léčebných výloh. Dodavatel je na vyžádání oprávněn pojištění léčebných výloh zajistit. Dále je možno na požádání uzavřít úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby.

6.2. Veškerá pojištění dodavatel jen zprostředkovává v zastoupení zákazníka a smluvní vztah je uzavírán přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou.

 1. Očkování, zdravotní příprava a zdravotní stav

7.1. Pokud akce míří do země, kde je nutné či doporučené očkování, vychází informace dodavatele z informací hygienické stanice. Doporučení dodavatele nemá závazný charakter a všechna očkování je nutné konzultovat s lékařem nebo na hygienické stanici. Dodavatel na svých vybraných akcích vyžaduje očkování proti tetanu a doporučuje očkování proti žloutence. Za zdravotní přípravu na akci nese odpovědnost zákazník.

7.2. Každý účastník se ze zdravotního hlediska účastní zájezdu na své vlastní nebezpečí a potvrzením přihlášky zároveň stvrzuje, že jeho zdravotní stav je v pořádku a není si vědom žádných omezení. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je zákazník povinen spolu s přihláškou upozornit na konkrétní zdravotní omezení. Pokud se během programu projeví onemocnění, omezení nebo problémy na které účastník předem nesdělil formou poznámky v přihlášce, dodavatel nenese odpovědnost za případné zdravotní či jiné poškození.

7.3.   Dodavatel má právo odmítnou účast zákazníka, nebo omezit účast na konkrétní části programu.

 1. Letenky

8.1. Cena letenek včetně všech poplatků je zahrnuta v ceně zájezdu, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, nebo pokud se jedná o akci, kdy se nevyužívá letecká doprava.

8.2. Pokud je v odstavci „V ceně zahrnuto“ uvedena pouze předpokládaná cena letenky včetně poplatků, má dodavatel právo požadovat od zákazníka doplatek ceny v případě, že skutečná cena letenky s poplatky je vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností (v době tvorby cen katalogu nebylo možno zjistit cenu aktuální).

8.3. Dodavatel kupuje letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimálního počtu zákazníků potřebného k uskutečnění akce. Před nákupem letenky má dodavatel právo požádat o navýšení základní zálohy o plnou cenu letenky včetně poplatků. Opožděné navýšení zálohy může zapříčinit zdražení letenky a v tomto případě má dodavatel právo požadovat úhradu rozdílu ceny letenky od zákazníka.

8.4. V případě požadavku zákazníka na jiné odletové či návratové místo zájezdu či jiný termín odletu nebo návratu se smluvní strany vždy předem dohodnou o příslušné změně ceny zájezdu.

8.5. Dodavatel nenese zodpovědnost za chování zákazníka během letecké přepravy, popřípadě jiné pozemní nebo lodní přepravy a za případné zdržení nebo nestihnutí spoje. U zájezdů, kde zákazník cestuje bez průvodce dodavatele navrhuje dodavatel na přání zákazníka letecké nebo jiné spojení, které zákazník odsouhlasí. V tomto případě dodavatel nenese odpovědnost za cestu, je pouze zprostředkovatelem nákupu letenek, lodních lístků, apod.

8.6. Dodavatel má právo, dle potřeby ve výjimečných případech, přesunout avizovaný odlet a přílet z původního letiště na blízké zahraniční letiště a přesuny zajistit pozemní dopravou.


9. Zrušení zájezdu

9.1.  Realizace zájezdů je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.

9.2.  Dodavatel je povinen informovat odběratele písemně nebo elektronickou poštou o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 7 dní před poskytnutím první služby cestovního ruchu. v tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.

9.3.  Dodavatel má právo na zrušení zájezdu, jestliže mu v jeho plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, a o ukončení smlouvy uvědomí zákazníka bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Odběratel může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit kdykoli, dodavatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnost či ze zákona.

10.2. Zrušil-li dodavatel zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech dodavatele takový zájezd nabídnout.

10.3. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu než pro porušení povinnosti dodavatele, zaplatí dodavateli odstupné podle článku 11. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy dodavatel pro porušení povinnosti odběratele.

10.4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 1. Odstupné od smlouvy

11.1. Zákazník a dodavatel mohou od smlouvy odstoupit zejména za podmínek upravených ust. § 2533 až 2536 zákona č. 89/2012 Sb. Za den odstoupení ze strany odběratele je považován den, kdy bylo odstoupení dodavateli písemně doručeno.

11.2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen zaplatit dodavateli odstupné. Výše odstupného (stornopoplatek) je vypočten v procentech z celkové ceny akce vyplývající ze smlouvy v závislosti na dni odstoupení od smlouvy následovně:

Více než 120 dní před odjezdem – skutečně vzniklé náklady 10 % z celkové ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů

120 – 91 den – skutečně vzniklé náklady a 20 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů

90 – 61 den – skutečně vzniklé náklady a 35 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů

60 – 41 den – skutečně vzniklé náklady a 60 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů

40 – 21 den – skutečně vzniklé náklady a 80 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů

20 dní a méně – 100 % z ceny zájezdu

11.3. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy dodavatel pro porušení povinnosti odběratelem. Zákazník není povinen hradit odstupné pouze v případě, že od smlouvy odstoupil z důvodu porušení povinnosti ze strany dodavatele.

11.4. V případě, že některý z účastníků na akci nenastoupí, nebo přeruší účast ze své vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka, činí odstupné 100 % z ceny. V případě pozdního nástupu na akci, činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpaných služeb a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.

11.6. Při zrušení akce dodavatelem z důvodů vyšší moci, vrátí dodavatel odběrateli zaplacenou cenu sníženou o prokazatelně realizované výdaje. Odběratel v tomto případě nemá nárok na náhradu škody ani na zaplacení penále.

 1. Další práva a povinnosti odběratele a účastníků

12.1. Účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny dodavatele a osob, které dodavatel použil k její zajištění, zejména průvodců, delegátů a instruktorů.

12.2. Účastníci se zúčastňují sportovního programu na vlastní nebezpečí.

12.3. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický stav neodpovídají náročnosti konkrétního programu, má vedoucí (resp. průvodce či instruktor) právo jej vyloučit z daného programu či zakázat účast. V krajním případě může vedoucí vyloučit bez náhrady účastníka, který hrubě ruší průběh programu, nebo ostatní účastníky. Uvedené se vztahuje i na hrubé porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za neplnění služeb ze strany dodavatele.

12.4. Účastník akce je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších účastníků, dodavatele a jeho obchodních partnerů.

12.5. Účastníci jsou povinni dodržovali všechny na ně se vztahující povinnosti podle této smlouvy.

12.6. V nezbytném případě zájezdů s plavbami na moři, má dodavatel právo změnit katamarán za jednotrupou loď a dále má právo změnit velikost lodě. Tato změna není důvodem ke zrušení zájezdu.

 1. Reklamační řád

13.1. V případě, že rozsah nebo kvalita dodavatelem poskytnutých služeb je nižší než bylo dohodnuto, je povinností odběratele tuto skutečnost reklamovat, a to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém u průvodce nebo delegáta dodavatele.

13.2. Nedojde-li k okamžitému vyřízení reklamace a nebyla-li sjednána náprava, sepíše ihned průvodce nebo delegát dodavatele s reklamujícím reklamační protokol. Protokol podepíše reklamující a průvodce nebo delegát dodavatele. Reklamující obdrží jedno vyhotovení reklamačního protokolu. Průvodcem/delegátem potvrzený protokol je odběratel povinen předložit při řešení reklamace s dodavatelem.

13.3. Své nároky z reklamace musí odběratel uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení akce.

13.4. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z ceny akce, dojde-li k okolnostem na straně dodavatale, na základě kterých odběratel zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a dodavatelem zabezpečené služby.

13.5. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

 1. Odpovědnost za škodu

14.1. Dodavatel neodpovídá za úroveň cizích služeb, které si odběratel objedná na místě u průvodce, hotelu či jiného poskytovatele služeb.

14.2. Případné zvýšené náklady vzniklé v průběhu akce z důvodu vyšší moci nese odběratel.

14.3. Dodavatel neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na jeho vůli.

14.4. Povinnost dodavatele hradit škodu je omezena v souladu s pravidly, které pro omezení výše náhrady za škody v případě smrti, zranění a ztráty nebo poškození zavazadel v letecké dopravě stanoví Úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929 a mezinárodní dokumenty, které na ni navazují a byly podepsány v Haagu, Guadalajáře a v Montrealu, a Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě podepsaná dne 28. května 1999 v Montrealu. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje odběratel přímo u dopravce.

14.5. Vznikla-li dodavateli škoda porušením povinnosti odběratelem, např. náklady vzniklé v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému účastníkovi, řešení ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištění dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je odběratel povinen tuto škodu nahradit. Odvracel-li dodavatel škodu, která hrozila odběrateli, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které v té souvislosti vynaložil, a na náhradu škody, kterou utrpěl, a to v rozsahu přiměřeném hrozící škodě. Odběratel je rovněž povinen odčinit újmu způsobenou na dobrém jméně dodavatele.

14.6. V případě, že dojde ke zrušení akce (zájezdu) z důvodu epidemiologické situace či vyšší moci, má dodavatel právo přesunout akci (zájezd) na pozdější dobu. V takovém případě dojde k přesunutí již vynaložených finančních prostředků klienta na stejnou akci (zájezd) s pozdějším termínem odjezdu. Dodavatel má za povinnost respektovat nový termín podle požadavků klienta nebo klientovi nabídnout i jiné zájezdy v odpovídající cenové úrovni nebo vyšší cenové úrovni s nutností doplacení klientem navýšení ceny nového zájezdu. Dodavatel má právo vyčkat na navrácení finančních prostředků od dodavatelů odběratele a následně tyto finanční prostředky použít na úhradu nové náhradní akce (zájezdu).

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

15.1. Podpisem smlouvy odběratel vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění dodavatel za účelem poskytování služeb podle smlouvy zpracovával osobní údaje účastníků v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt, příp. jinou uvedenou kontaktní adresu. Odběratel je povinen souhlas účastníků zajistit.

15.2. Podpisem smlouvy odběratel rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na elektronickou kontaktní adresu účastníků. Odběratel je povinen souhlas účastníků zajistit.

15.3. Podpisem smlouvy odběratel dále vyslovuje souhlas s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce a s tím, aby dodavatel záznam použil veřejně ke svým obchodním účelům.

15.4. Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům dodavatele, jeho zprostředkovatelům, prodejcům, dodavatelům a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem dodavatele jeho obchodní sdělení.

15.5. Účastník má právo souhlas se zpracováváním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@inspira-travel.cz

 1. Závěrečná ustanovení

16.1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Obsah smlouvy má před všeobecnými podmínkami přednost.

16.2. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost všeobecných podmínek jako celku.

16.3. Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.7.2020