Firemní regata

Firemní regata

Firemní regata čili závod lodí obnáší velké dobrodružství. Společný prožitek skutečného dobrodružství okořeněný sportovním výkonem výrazně urychluje navázání neformálních vztahů, vytváří pocit sounáležitosti a přirozené vazby v týmu. Projevují se silné i slabé stránky jednotlivých členů a upevňují se jejich týmové role. Reálné zkušenosti z dobře připravené cesty pak významně podporují spolupráci a komunikaci v týmu.

Každá posádka si samozřejmě nejprve osvojí základní dovednosti a učí se sehrát. Na moři není třeba vymýšlet nějaké modelové situace. Samotná regata a dynamika skupiny přináší situace podobné těm, které nastávají ve firmě při řešení různých úkolů. Přínosem závodu řízeného našimi kapitány je také možnost o nastalých problémech hovořit, a naučit se tak víc o tom, jak funguje tým v náročných situacích. Jde o dosažení cíle – nikoliv individuálně, ale ve skupině.

Instruktoři, kapitáni, kteří akce tohoto typu vedou, mají psychologické vzdělání a zároveň velké zkušenosti v oblasti leadershipu a vedení konkrétních sportovních aktivit. Jejich úkolem je nejen bezpečný průběh expedice, ale také vytvoření prostoru pro zpětnou vazbu.