Firemní regata

Firemní regata

Firemní regata, nebo také závod lodí, obsahují silný prvek dobrodružství. Společný prožitek skutečného dobrodružství okořeněný sportovním výkonem neobyčejně urychluje navázání neformálních vztahů, pocitu sounáležitosti a rychle vytváří přirozené vazby v týmu. Projevují se silné i slabé stránky jednotlivých členů a upevňují se jejich týmové role. Reálné zkušenosti z dobře připravené cesty potom mohou výrazně napomáhají spolupráci a komunikaci v týmu.

Každá posádka si nejdříve samozřejmě nejdříve osvojuje základní dovednosti a musí se sehrát. Na moři není potom třeba vymýšlení modelových situací. Samotná regata a skupinová dynamika přinášejí situace podobné těm, které nastávají ve firmě při řešení úkolů. Přínosem řízeného závodu našimi kapitány je navíc možnost o nastalých problémech hovořit, a tak se naučit více o skutečném fungování celého týmu v náročných situacích. Jde o zdolání cíle ve skupině, nikoliv individuálně.

Instruktoři, kapitáni, kteří akce tohoto typu vedou, mají psychologické vzdělání a zároveň velké zkušenosti v oblasti leadershipu i v rámci vedení konkrétních sportovních aktivit. Jejich úkolem je nejen bezpečný průběh expedice, ale také vytvoření prostoru pro zpětnou vazbu.